Download  Print this page

Een Cd Benoemen; Disc Memo - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Opmerking
"Shuf All" werkt niet met een CD- en MD-speler
samen.

Een CD benoemen

— Disc Memo (voor CD-apparatuur met
CUSTOM FILE functie)
U kunt elke disc zelf benoemen (Disc Memo).
Een disc-naam kan uit maximum 8 tekens
bestaan. Een benoemde CD kunt u zoeken op
naam (pagina 12).
1
Start de weergave van de disc die u in
een CD-toestel wilt benoemen met de
CUSTOM FILE functie.
2
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op een van beide zijden
van (DISC) tot "Name Edit" verschijnt.
3
Druk op(ENTER).
Het toestel herhaalt de disc tijdens de
benoemingsprocedure.
4
Voer de tekens in.
1 Druk herhaaldelijk op de (+)*
van (DISC) om het gewenste teken
te kiezen.
A
B
C
t
t
...
t
t
t
*
...
t
*1 Om de volgorde om te keren, drukt u op de
(–) zijde van (DISC).
*2 (blanco spatie)
2 Druk op de (+) zijde van (SEEK)
nadat u het gewenste teken hebt
gevonden.
Wanneer u op de (–) zijde van (SEEK)
drukt, kunt u weer naar links gaan.
3 Herhaal stappen 1 en 2 om de
volledige naam in te voeren.
5
Druk op (ENTER) om terug te keren
naar normale CD-weergave.
1
zijde
0
1
2
+
t
t
...
t
A
*
2
t
Tips
• Overschrijf of voer "
" in om een naam te
corrigeren of te wissen.
• Een CD kan nog op een andere manier worden
benoemd: Druk (LIST) gedurende 2 seconden in in
plaats van stap 2 en 3 te doen. U kunt de handeling
ook beëindigen door (LIST) gedurende 2 seconden
in te drukken in plaats van stap 5.
• U kunt CD's benoemen met een toestel zonder
CUSTOM FILE (gebruikersbestand) functie indien
dat toestel is aangesloten samen met CD-
apparatuur die wel met deze functie is uitgerust. De
Disc Memo wordt opgeslagen in het geheugen van
de CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie.
Opmerking
Herhaalde/willekeurige weergave wordt onderbroken
tot Name Edit is voltooid.
Disc Memo bekijken
Disc Memo heeft bij weergave via het display
altijd voorrang op originele CD TEXT
informatie.
Om
Druk op
(DSPL/PTY) tijdens het
Informatie te
bekijken
afspelen van een CD/CD
TEXT disc
Tip
Zie pagina 10 voor meer informatie over andere
weergavemogelijkheden.
Disc Memo wissen
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"CD" te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
CD-apparatuur te kiezen waarin de
Disc Memo is opgeslagen.
3
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op een van beide zijden
van (DISC) tot "Name Del" verschijnt.
4
Druk op (ENTER).
De opgeslagen namen verschijnen.
5
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) om de disc-naam te
kiezen die u wilt wissen.
De opgeslagen namen verschijnen.
6
Hou (ENTER) gedurende 2 seconden
ingedrukt.
De naam wordt gewist.
Herhaal stap 5 en 6 om andere namen te
wissen.
vervolg op volgende pagina t
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: