Download  Print this page

Het Toestel Verwijderen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Opmerkingen
• Voor alle veiligheid dient u de motor af te zetten en
de sleutel uit het contactslot te halen alvorens de
aansluitingen te reinigen.
• Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met
de vingers of een metalen voorwerp.
De lithiumbatterij vervangen
In normale omstandigheden gaan de batterijen
ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden kan de levensduur
korter zijn.) Wanneer de batterij verzwakt, wordt
het bereik van de kaartafstandsbediening kleiner.
Vervang de batterij door een nieuwe CR2025
lithiumbatterij.
Opmerkingen bij de lithiumbatterij
• Hou de lithiumbatterij buiten het bereik van
kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer
een batterij wordt ingeslikt.
• Wrijf de batterij schoon met een droge doek
voor een goed contact.
• Hou bij het plaatsen van de batterij rekening
met de juiste polariteit.
• Hou de batterij niet vast met een metalen tang
om kortsluiting te voorkomen.
WAARSCHUWING
Bij verkeerde behandeling kan een batterij
exploderen.
Niet opladen, demonteren noch in het vuur
gooien.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg, maar
lever hem in als KCA
30
x
+ zijde omhoog

Het toestel verwijderen

1
Verwijder het frontdeksel
1 Maak het frontpaneel los (pagina 8).
2 Druk met een platte
schroevendraaier op de clip in het
frontdeksel.
3 Herhaal stap 2 voor de andere
kant.
2
Verwijder het toestel
1 Duw de clip links op het toestel in
met een kleine schroevendraaier en
trek dan de linkerkant van het
toestel uit tot de vergrendeling
vrijkomt.
4 mm
2 Herhaal stap 1 voor de rechterkant.
3 Schuif het toestel uit zijn houder.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: