Download  Print this page

Verkeersinformatie Beluisteren; Ta/tp; Rds-zenders Instellen Met Af- En Ta - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Verkeersinformatie
beluisteren

— TA/TP

Met Traffic Announcement (TA) en Traffic
Programme (TP) wordt automatisch afgestemd
op een FM-zender die verkeersinformatie
uitzendt. Deze instellingen werken ongeacht het
huidige FM programma/bron, CD/MD; na de
verkeersinformatie schakelt het toestel weer over
naar de oorspronkelijke bron.
Druk herhaaldelijk op (TA) tot "TA on"
verschijnt.
Het toestel begint te zoeken naar zenders die
verkeersinformatie uitzenden.
"TP" geeft de ontvangst van dergelijke
zenders aan en "TA" knippert tijdens de
ontvangst van verkeersinformatie. Het toestel
blijft beschikbare TP zenders zoeken zolang
"NO TP" is aangegeven.
Kies "TA off" om alle verkeersinformatie te
annuleren.
Om
Druk op
(TA)
Het huidige
verkeersbericht te
annuleren
Tip
U kunt de huidige informatie ook annuleren door op
(SOURCE) of (MODE) te drukken.
Het volume van verkeersinformatie
vooraf instellen
U kunt het volume van de verkeersinformatie
vooraf instellen, zodat u geen enkel bericht mist.
1
Druk op (VOL) om het volume te
regelen.
2
Druk op (TA) gedurende 2 seconden.
"TA" verschijnt en de instelling wordt
opgeslagen.
Noodberichten ontvangen
Indien AF of TA aan is, schakelt het toestel over
naar noodberichten bij het luisteren naar een FM
zender of CD/MD.
RDS-zenders instellen met
AF- en TA-gegevens
Wanneer u RDS-zenders voorinstelt, slaat het
toestel de AF/TA-instelling (aan/uit) en de
frequentie van elke zender op. U kunt de
instelling (AF, TA of beide) voor elke zender
afzonderlijk of voor alle voorinstelzenders samen
bepalen. Wanneer u zenders voorinstelt met "AF
on", slaat het toestel automatisch zenders met het
krachtigste radiosignaal op.
Alle voorkeuzezenders op dezelfde
wijze instellen
1
Kies een FM-band (pagina 13).
2
Druk op (AF) en/of (TA) om "AF on"
en/of "TA on" te kiezen.
Merk op dat wanneer u "AF off" of "TA off"
kiest, zowel RDS- als niet-RDS-zenders
worden opgeslagen.
3
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op een van beide zijden
van (DISC) tot "BTM" verschijnt.
4
Druk op (ENTER) tot "BTM" knippert.
Voor elke voorkeuzezender een andere
instelling verrichten
1
Kies een FM-band en stem af op de
gewenste zender (pagina 14).
2
Druk op (AF) en/of (TA) om "AF on"
en/of "TA on" te kiezen.
3
Druk op de gewenste cijfertoets ((1)
tot (6)) tot "MEM" verschijnt.
Herhaal vanaf stap 1 om andere zenders op te
slaan.
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: