Download  Print this page

Sony CDX-CA850 Operating Instruction Page 161

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Aan de bedieningssatelliet draaien
Draaien en loslaten om:
– Tracks over te slaan.
– Handmatig af te stemmen op een zender.
Draaien, vasthouden en loslaten om:
– Snel vooruit/achteruit naar een track te
gaan.
– Handmatig een zender te zoeken.
Regelaar indrukken en verdraaien
Draai aan de regelaar en druk hem
tegelijkertijd in om:
– Voorinstelzenders te ontvangen.
– De disc te vervangen*.
* Wanneer los verkrijgbare CD/MD-apparatuur is
aangesloten.
SEEK/AMS
regelaar
PRESET/DISC
regelaar
De werkingsrichting wijzigen
De werkingsrichting van de bedieningselementen
is af fabriek ingesteld zoals hieronder
aangegeven.
Verhogen
Verlagen
Als u de bedieningssatelliet rechts op de
stuurkolom moet monteren, kan de
werkingsrichting worden omgekeerd.
RM-X5S
Rev
Nor
Zet de Rev/Nor-keuzeschakelaar op
"Rev".
RM-X4S
Druk (SOUND) gedurende 2 seconden
terwijl u VOL ingedrukt houdt.
25

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: