Download  Print this page

Radio; Zenders Automatisch Opslaan; Best Tuning Memory (btm) - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Alleen bepaalde tracks afspelen
U kunt kiezen uit:
• Bank on — om de tracks af te spelen met de
instelling "Play".
• Bank inv (Inverse) — Om de tracks af te spelen
met de instelling "Skip".
1
Druk tijdens de weergave op (MENU)
en vervolgens herhaaldelijk op een
van beide zijden van (DISC) tot "Bank
on", "Bank inv" of "Bank off"
verschijnt.
2
Druk herhaaldelijk op de (+) zijde van
(SEEK) tot de gewenste instelling
verschijnt.
3
Druk op (ENTER).
De weergave start vanaf de track die volgt op
de huidige.
Kies "Bank off" in stap 2 om terug te keren naar
normale weergave.

Radio

Er kunnen maximum 6 zenders per band (FM1,
FM2, FM3, MG (MW) en LG (LW)) worden
opgeslagen.
Opgelet
Maak bij het afstemmen tijdens het rijden
gebruik van Best Tuning Memory om ongevallen
te vermijden.

Zenders automatisch opslaan

— Best Tuning Memory (BTM)

Deze functie selecteert de zenders met de
sterkste signalen in de gekozen golfband en slaat
ze op in volgorde van frequentie.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te kiezen.
3
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op een van beide zijden
van (DISC) tot "BTM" verschijnt.
4
Druk op (ENTER).
Er weerklinkt een pieptoon wanneer de
instelling is opgeslagen.
Opmerkingen
• Indien er slechts enkele zenders kunnen worden
ontvangen wegens te zwakke signalen, zal voor een
aantal voorkeuzetoetsen de vroegere instelling
behouden blijven.
• Wanneer een voorkeuzezender in het display wordt
weergegeven, worden zenders opgeslagen vanaf
deze voorkeuzezender.
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: