Download  Print this page

Afstemmen Op Een Dab-programma Uit Een - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Services in voorinstelgeheugens
vervangen
Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van
(DISC) om "Over Wrt" te kiezen in stap 4 en
druk vervolgens op (ENTER).
Tip
Een service (nummer 1 tot 6) kan nog op een andere
manier worden vooringesteld.
Druk na ontvangst van de service op de gewenste
(1)
(6)
cijfertoets (
to
weerklinkt.
Services in voorinstelgeheugens
toevoegen
Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van
(DISC) om "Insert" te kiezen in stap 4 en druk
vervolgens op (ENTER).
Opmerking
"Insert" verschijnt niet als het maximum aantal
services (40) al is vooringesteld in het geheugen.
Services in voorinstelgeheugens
wissen
Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van
(DISC) om "Delete" te kiezen in stap 4 en druk
vervolgens op (ENTER).
22
) tot er een pieptoon
Afstemmen op een DAB-
programma uit een lijst
Volg de onderstaande procedure om handmatig
af te stemmen op een DAB-programma.
1
Druk tijdens het beluisteren van een
DAB-programma herhaaldelijk op
(LIST) tot "E" (ensemble-list)
verschijnt.
E: ensemble-lijst
S: service-lijst
C: component-lijst
P: voorinstellijst
Een lijst van alle beschikbare ensembles
verschijnt.
2
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot het gewenste
ensemble verschijnt en druk
vervolgens op (ENTER).
De eerste service voor het ensemble wordt
automatisch gekozen.
3
Druk herhaaldelijk op (LIST) tot "S"
(service-lijst) verschijnt.
Alle beschikbare services voor het ensemble
verschijnen.
4
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot de gewenste
service verschijnt en druk vervolgens
op (ENTER).
De eerste component voor de service wordt
automatisch gekozen.
5
Druk herhaaldelijk op (LIST) tot "C"
(component-lijst) verschijnt.
Alle beschikbare componenten voor de
service verschijnen.
6
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot de gewenste
component verschijnt en druk
vervolgens op (ENTER).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: