Download  Print this page

Het Frontpaneel Verwijderen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Het frontpaneel verwijderen

Het frontpaneel van dit toestel kan worden
verwijderd ter beveiliging tegen diefstal.
Waarschuwingstoon
Wanneer u het contact in de stand OFF zet
zonder het voorpaneel te verwijderen, weerklinkt
de waarschuwingstoon gedurende enkele
seconden.
Wanneer u een los verkrijgbare versterker
aansluit en de ingebouwde versterker niet
gebruikt, wordt de pieptoon uitgeschakeld.
1
Druk op de aan/uit-toets op het toestel
(of (OFF) op de
kaartafstandsbediening of de
bedieningssatelliet)*.
CD/MD-weergave of radio-ontvangst stopt
(het display blijft aan).
* Indien het contactslot van uw auto geen ACC
stand heeft, moet u het toestel uitschakelen door
de aan/uit-toets op het toestel (of (OFF) op de
kaartafstandsbediening of de
bedieningssatelliet) 2 seconden lang in te
drukken om te vermijden dat de batterij uitgeput
raakt.
2
Druk op (OPEN), schuif het
frontpaneel naar rechts en trek
voorzichtig aan de linkerkant van het
frontpaneel.
1
2
Opmerkingen
• Als u het frontpaneel losmaakt terwijl het toestel nog
aan staat, wordt het automatisch uitgeschakeld om
te voorkomen dat de luidsprekers worden
beschadigd.
• Druk niet te hard op het frontpaneel en het display.
• Stel het frontpaneel niet bloot aan hitte/hoge
temperaturen of vocht. Laat het niet achter in een
geparkeerde auto of op het dashboard/de
hoedenplank.
Tip
Neem het frontpaneel mee in het meegeleverde etui.
8
Het frontpaneel bevestigen
Plaats de opening A in het frontpaneel op de
stift B op het toestel en druk vervolgens lichtjes
op de linkerkant.
x
Opmerking
Plaats niets op de binnenkant van het frontpaneel.
A
B

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: