Download  Print this page

Klok Automatisch Instellen; Dab (optie); Overzicht Van Dab - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Klok automatisch instellen

— CT
Met de CT (Clock Time) gegevens van de RDS-
uitzending wordt de klok automatisch ingesteld.
1
Druk tijdens radio-ontvangst op
(MENU) en vervolgens herhaaldelijk
op een van beide zijden van (DISC) tot
"CT off" verschijnt.
2
Druk herhaaldelijk op de (+) zijde van
(SEEK) tot "CT on" verschijnt.
De klok is ingesteld.
3
Druk op (ENTER) om terug te keren
naar de normale indicatie.
Kies "CT off" in stap 2 om de CT functie te
annuleren.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de CT functie niet werkt, ook al
wordt er wel een RDS-zender ontvangen.
• Er kan een verschil bestaan tussen de tijd van de
CT-functie en de werkelijke tijd.

DAB (optie)

U kunt een optionele DAB tuner aansluiten op dit
toestel.

Overzicht van DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) is een nieuw
multimedia-zendsysteem dat audioprogramma's
uitzendt met een weergavekwaliteit die
vergelijkbaar is met die van CD's. Dit is mogelijk
dankzij een microcomputer in de DAB tuner die
de radiosignalen afkomstig van meervoudige
antennes en multi-path signalen (gereflecteerde
radiogolven) benut om het hoofdsignaal te
versterken. Dat maakt DAB haast ongevoelig
voor radiostoring, zelfs in een bewegend object
als een auto.
Elke DAB-zender bundelt radioprogramma's
(services) in een set die dan wordt uitgezonden.
Elke service bevat één of meer componenten.
Alle ensembles, services en componenten zijn
benoemd, zodat u ze kunt beluisteren zonder dat
u de frequenties hoeft te kennen.
DAB-programma
Ensemble
Service
Opmerkingen
• DAB bevindt zich nog in een testfase. Sommige
services zijn nog niet voldoende bepaald of worden
nog getest. Dergelijke services worden momenteel
niet ondersteund door de optionele DAB tuner XT-
100DAB.
• DAB-programma's worden uitgezonden in Band-III
(174 tot 240 MHz) en L-Band (1.452 tot 1.492 MHz),
waarbij elke band is onderverdeeld in kanalen (41 in
Band-III en 23 in L-Band). Elke DAB-zender zendt
een ensemble per kanaal uit.
Service
Service
Component
Component
Component
19

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: