Download  Print this page

Automatisch Herafstemmen Voor Optimale Ontvangst; Af Functie - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Automatisch herafstemmen
voor optimale ontvangst

— AF functie

Met de Alternative Frequencies (AF) functie
stemt de radio altijd af op het krachtigste signaal
van de zender die u beluistert.
Frequenties worden automatisch gekozen.
98,5 MHz
Zender
1
Kies een FM-zender (pagina 13).
2
Druk herhaaldelijk op (AF) tot "AF on"
verschijnt.
Het toestel begint te zoeken naar een
alternatieve zender met een krachtiger signaal
in hetzelfde netwerk.
Als "NO AF" knippert, heeft de zender
waarop is afgestemd geen alternatieve
frequentie.
Opmerking
Als er geen alternatieve zender is in het gebied waar u
zich bevindt of u wilt geen andere zender zoeken, zet
dan de AF functie af door "AF Off" te kiezen.
16
96,0 MHz
102,5 MHz
Voor zenders zonder alternatieve
frequenties
Druk op een van beide zijden van
(SEEK) terwijl de zendernaam knippert
(binnen de 8 seconden).
Het toestel begint te zoeken naar een andere
frequentie met dezelfde PI (Programme
Identification) gegevens ("PI Seek"
verschijnt).
Als het toestel niet dezelfde PI gegevens kan
vinden, keert het terug naar de vorige
frequentie.
Een regionaal programma beluisteren
AF functie aangeschakeld: de fabrieksinstelling
van het toestel beperkt ontvangst tot een
bepaalde regio, zodat u niet kunt overschakelen
naar een regionale zender met een krachtiger
frequentie.
Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale
programma verlaat of de AF functie volledig wilt
benutten, kies dan "REG Off" in het MENU
(pagina 27).
Opmerking
Deze functie werkt niet in Groot-Brittannië en
bepaalde andere gebieden.
Local Link functie
(alleen Groot-Brittannië)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders in
het gebied kiezen, ook al zijn ze niet opgeslagen
onder de cijfertoetsen.
1
Druk op een cijfertoets ((1) tot (6))
waaronder een lokale zender is
opgeslagen.
2
Druk binnen de 5 seconden nogmaals
op de cijfertoets van de lokale zender.
3
Herhaal dit tot de gewenste zender
wordt ontvangen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: