Download  Print this page

Klok Instellen; Cd-speler Cd/md-apparatuur (los Verkrijgbaar); Een Disc Afspelen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Klok instellen

De digitale klok werkt met het 24-urensysteem.
Voorbeeld: Stel de klok in op 10:08
1
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op een van beide zijden
van (DISC) tot "Clock" verschijnt.
1 Druk op(ENTER).
De uren knipperen.
2 Druk op een van beide zijden van
(DISC) om de uren in te stellen.
3 Druk op de (+) zijde van (SEEK).
De minuten knipperen.
4 Druk op een van beide zijden van
(DISC) om de minuten in te stellen.
2
Druk op (ENTER).
De klok begint te lopen. Na het instellen van
de klok keert het display terug naar de
normale weergavestand.
Tips
• U kunt de klok automatisch instellen met de RDS
functie (pagina 19).
• Als D.Info aan staat, wordt de tijd altijd weergegeven
(pagina 26).
CD-speler
CD/MD-apparatuur (los
verkrijgbaar)
Met dit toestel kunt u niet alleen een CD afspelen
maar ook externe CD/MD-apparatuur bedienen.
Opmerking
Wanneer u los verkrijgbare CD-apparatuur aansluit
met CD TEXT functie, verschijnt de CD TEXT
informatie in het uitleesvenster wanneer u een CD
TEXT disc afspeelt.

Een disc afspelen

(Met dit toestel)
1
Druk op (OPEN) en plaats de disc (met
het label omhoog).
2
Sluit het frontpaneel.
Het afspelen begint automatisch.
Indien er al een disc in het toestel zit, drukt u
herhaaldelijk op (SOURCE) tot "CD" verschijnt
om de weergave te starten.
Om
Druk op
(OFF)
De weergave te
stoppen
(OPEN) en vervolgens op
De disc uit te
Z
werpen
(SEEK) (./>)
Tracks over te
slaan
[eenmaal voor elke track]
– Automatic
Music Sensor
(SEEK) (m/M)
Snel vooruit/
achteruit te spoelen
[tot gewenst punt]
– Manual Search
vervolg op volgende pagina t
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: