Download  Print this page

Dab Services Automatisch Voorinstellen; Btm; Dab Diensten Handmatig Voorinstellen; Preset Edit - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DAB services automatisch
voorinstellen

— BTM

De BTM (Best Tuning Memory) functie kiest
automatische DAB ensembles en kent de
diensten binnen die ensembles toe aan
voorinstelnummers. Er kunnen maximum 40
services worden vooringesteld.
Wanneer services vooraf zijn ingesteld, werkt de
BTM functie in de volgende omstandigheden:
• Wanneer u de BTM functie activeert tijdens het
beluisteren van een voorinstelservice, slaat het
toestel gedetecteerde services (door
overschrijven) alleen op onder
voorinstelnummers die groter zijn dan dat van
de huidige voorinstelservice.
• Indien u de functie activeert tijdens het
beluisteren van een service die niet is
vooringesteld, vervangt het toestel alle
voorinstelnummers.
• Indien het toestel in beide gevallen een service
detecteert die niet overeenkomt met de
vooringestelde service, blijft de vooraf
opgeslagen service ongewijzigd en wordt de
nieuw gedetecteerde service niet vooringesteld.
1
Druk tijdens het beluisteren van een
DAB-programma op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot "BTM"
verschijnt.
3
Druk op (ENTER).
Er weerklinkt een pieptoon wanneer de
service is opgeslagen.
Na het activeren van de BTM functie stemt
het toestel automatisch af op de service die is
toegekend aan voorinstelgeheugen 1.
Opmerking
Indien het toestel slechts op enkele services kan
afstemmen, kan de BTM functie mogelijk geen
services toekennen aan alle
voorinstelservicenummers.
DAB diensten handmatig
voorinstellen

— Preset Edit

U kunt DAB services ook handmatig
voorinstellen of een service wissen die al is
vooringesteld. Merk op dat het toestelgeheugen
maximum 40 voorinstelservices (door BTM
functie of handmatig vooringesteld) kan
bevatten.
1
Druk tijdens het beluisteren van een
DAB-programma op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot "PRS Edit"
verschijnt en druk vervolgens op
(ENTER).
3
Kies de service en het gewenste
voorinstelnummer.
1 Druk op een van beide zijden van
(SEEK) om de gewenste service te
kiezen.
2 Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) om de
vooringestelde service te kiezen.
3 Druk op (ENTER).
De Preset Edit instructies verschijnen op
het display.
4
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) om de gewenste
instructie te kiezen.
5
Druk op (ENTER).
Herhaal stap 3 en 4 om andere services te
bewerken.
vervolg op volgende pagina t
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: