Download  Print this page

Sony CDX-CA850 Operating Instruction Page 141

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Hoofdtoestel
a Aan/uit-toets*
b Z (uitwerp) toets (op de voorzijde van het
toestel, achter het frontpaneel) 9
c Display
d OPEN toets 8, 9
e Ontvanger voor
kaartafstandsbediening en
bedieningssatelliet
f RESET toets (op de voorzijde van het
toestel, achter het frontpaneel) 7
* Opgelet bij het monteren in een auto
waarvan het contactslot geen ACC
(accessory) stand heeft
Zet het contact af en druk de aan/uit-toets op
het toestel (of (OFF) op de
kaartafstandsbediening of de
bedieningssatelliet) gedurende 2 seconden in
om de klokweergave uit te schakelen.
Indien u dat niet doet, wordt de klokweergave
niet afgezet en raakt de batterij uitgeput.
Druk op de aan/uit-toets (1) op het toestel om
het aan te schakelen.
Opmerking
Indien het toestel is afgezet door de aan/uit-toets
op het toestel (of (OFF) op de
kaartafstandsbediening of de bedieningssatelliet)
2 seconden lang in te drukken, kan het niet met
de kaartafstandsbediening of de
bedieningssatelliet worden bediend tenzij de aan/
uit-toets wordt ingedrukt of een disc wordt
ingebracht.
OPEN
CDX-CA850
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: