Download  Print this page

Bedieningselementen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Bedieningselementen

Kaartafstandsbediening RM-X113
Raadpleeg de volgende pagina's voor meer details.
: Tijdens de weergave
CD/MD
SCRL
PTY
DSPL
REP
1
4
DSO
SEEK
OFF
a SCRL toets 10
b DSPL/PTY (instelling display/
programmatype) toets 10, 11, 15, 18,
23, 29
c Cijfertoetsen
CD/MD
(1) REP 10
(2) SHUF 10
14, 16, 17, 20, 22
RADIO
d DSO toets 28
e MENU toets 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21,
23, 27, 28, 29
f SOURCE (AAN/Radio/CD/MD) toets 9,
10, 11, 13, 14, 17, 20, 27, 28
g SEEK toetsen (–/+) 26
9
CD/MD
14, 16, 20
RADIO
9, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 27, 28,
MENU
29
h SOUND toets 26
i OFF (Stop/UIT) toets 8, 9, 29
4
RADIO
: Tijdens radio-ontvangst
AF
TA
SHUF
2
3
5
6
MODE
EQ7
+
DISC
SOURCE
+
SEEK
DISC
+
ATT
VOL
MENU
(DISC)
(+): hoger kiezen
DISC
(SEEK)
(–): links
kiezen/
SOURCE
SEEK
.
DISC
(DISC)
(–): lager kiezen
In de menustand geeft een " v" in het display aan
welke van deze vier selecteerbaar zijn.
Tip
Zie "De lithiumbatterij vervangen" voor details omtrent
het vervangen van de batterijen (pagina 30).
j VOL toets (+/–) 17
k AF toets 16, 17
l TA toets 17
m MODE toets
10, 11
CD/MD
RADIO
13, 14, 17, 20
n EQ7 toets 27
o LIST toets
11, 12
CD/MD
15, 22
RADIO
p DISC toetsen (+/–)
10, 12
CD/MD
14, 15, 18, 20, 22, 23
RADIO
9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27,
MENU
28, 29
q ENTER toets
12
CD/MD
RADIO
15, 18, 22, 23
9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27,
MENU
28, 29
r ATT toets 26
: In de menustand
+
+
SEEK
(SEEK)
(+): rechts
kiezen/>

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: