Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

rengjøring
Slå alltid håndmikseren av, trekk ut
støpslet og ta ut vispene eller
eltekrokene før rengjøring.
Legg aldri selve håndmikseren i
vann, eller la ledningen bli våt.
Bruk aldri skuremidler til å rengjøre
delene.
visper, eltekroker
Vask for hånd eller i
oppvaskmaskinen, og tørk.
håndmikserenhet
Rengjør med en fuktig klut, tørk
deretter.
oppbevaring
1 Pakk ledningen rundt basen av
håndblanderen
ledningen med ledningsplasseringen.
2 Skyv verktøylagringen inn i
kontaktene
eltebladene og vispene
service og kundetjeneste
Dersom ledningen er skadet, må den
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med:
å bruke apparatet eller
service eller reparasjoner
kontakter du butikken du kjøpte
apparatet i.
Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
Laget i Kina.
. Fest deretter
. Fest deretter
.
VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø
og helse som oppstår som en følge av
feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser på
energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series