Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

používanie ručného
šľahača
1 Odviňte elektrickú šnúru a uistite sa
o tom, že ovládač rýchlosti
pozícii vypnutia („O"). Nadstavec na
odkladanie nástrojov
mixéra.
2 Založte metličky alebo hnetacie
háky
– pootočte ich a tlačte na
ne, kým nezacítite pozitívne
zacvaknutie.
Dôležité upozornenie: Hnetací
hák s prstencom
len do väčšieho otvoru.
3 Zapojte do elektrickej siete.
4 Metličky/hnetacie háky vložte do
mixovacej nádoby vhodnej veľkosti
obsahujúcej dané zložky.
5 Ovládač rýchlosti potiahnite
dozadu, aby ste dosiahli
požadovanú rýchlosť (prvá bodka
na telese ručného mixéra označuje
najpomalšiu rýchlosť). Zvoľte
pomalšiu rýchlosť.
Keď zmes zhustne, zvýšte rýchlosť.
Keď mixér začne spomaľovať alebo
sa trápiť, zvýšte rýchlosť.
Posuňte ovládač rýchlosti dopredu
do pozície pulznej funkcie „P", v
ktorej motor dosahuje maximálnu
rýchlosť. Motor bude v takejto
činnosti, kým ovládač rýchlosti z
tejto pozície neuvoľníte.
6 Keď zmes dosiahne požadovanú
konzistenciu, ovládač rýchlosti
vráťte do pozície vypnutia „O" a
metličky/hnetacie háky vytiahnite z
mixovacej nádoby.
7 Uistite sa o tom, že ovládač
rýchlosti je v pozícii vypnutia „O",
ručný mixér odpojte z elektrickej
siete a vyberte z neho nástroje
stlačením tlačidla na uvoľňovanie
nástrojov
. Nástroje pri tom držte
za ich hriadele.
je v
odpojte z
možno založiť
Dôležité upozornenia:
Hnetacie háky: Pri príprave cesta
na chlieb odporúčame to, aby v
ňom nebolo viac než 450 g múky.
V záujme ochrany tohto ručného
mixéra ho pri príprave cesta,
ťažkých zmesí na koláče a
podobných zmesí nepoužívajte v
rámci akéhokoľvek 5-minútového
časového úseku dlhšie než 3
minúty. Akonáhle dosiahnete
správnu konzistenciu obsahu,
vypnite ho.
rady
Pri šľahaní pre zmesi na koláče
nepoužívajte tvrdé maslo alebo
tvrdý margarín – nechajte ho najprv
zmäknúť pri izbovej teplote.
Mixovacia nádoba musí byť
vhodnej veľkosti, aby pri mixovaní
jej obsahu nedošlo z dôvodu jeho
nadmernej veľkosti k preťaženiu
ručného mixéra.
Väčšie množstvá a husté zmesi
môžu vyžadovať dlhší čas
mixovania.
Pri šľahaní smotany používajte
mixovaciu nádobu s vysokými
stenami, aby ste zminimalizovali
mieru špliechania.
67

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series