Download  Print this page

Magyar - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt
a Kenwood-készülék használata
előtt
Alaposan olvassa át ezeket az
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
Távolítson el minden
csomagolóanyagot és címkét!
biztonság
Ügyeljen rá, hogy a vezetéket
teljesen letekerje, mielőtt a
kézimixert használná.
Soha ne merítse a kézimixer testét
vízbe, és ügyeljen rá, hogy a
vezeték vagy csatlakozó ne legyen
nedves.
Tartsa távol ujjait, haját, ruházatát
és a konyhai eszközöket a mozgó
alkatrészektől.
A vezeték soha ne érjen forró
felületekhez, és ne hagyja azt
lelógni olyan helyen, ahol egy
gyermek megfoghatja azt.
Soha ne használjon sérült
kézimixert. Ellenőriztesse és
javíttassa meg: lásd "szerviz és
ügyfélszolgálat".
Soha ne használjon nem
engedélyezett tartozékot.
Mindig húzza ki a készüléket,
amikor nem használja, továbbá
alkatrészek fel- vagy leszerelése,
illetve tisztítás előtt.
A készüléket nem üzemeltethetik
olyan személyek, akik
mozgásukban, érzékszerveik
tekintetében vagy mentálisan
korlátozottak, vagy nem
rendelkeznek kellő hozzáértéssel
vagy tapasztalattal, kivéve ha a
biztonságukért felelősséget vállaló
személy a készülék használatát
felügyeli, vagy megfelelően
kioktatta őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy
játsszanaka készülékkel.

Magyar

A készüléket csak a
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
mielőtt csatlakoztatná
Ellenőrizze, hogy áramforrása
megfelel-e a kézimixer alján
feltüntetettnek.
A készülék megfelel az
elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK irányelv, valamint az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokról
szóló 1935/2004/EK rendelet (2004.
október 27.) követelményeinek.
mielőtt először használja a
kézimixert
Mossa el az alkatrészeket (lásd
"tisztítás").
a készülék részei
sebességkapcsoló
HM520 – 3 sebesség
HM530 – 5 sebesség
tartozék kioldó gomb
habverők
dagasztóvilla gallérral (ha
tartozék)
dagasztóvilla gallér nélkül (ha
tartozék)
villatartó
vezetéktartó
a kézimixer használata
1 Tekerje le a vezetéket, és
ellenőrizze, hogy a
sebességkapcsoló
állásban legyen. A villatartó
legyen eltávolítva.
2 Helyezze be a habverőket vagy a
dagasztóvillákat
nyomja be, amíg kattanást nem
hall.
50
kikapcsolt
– forgassa el és

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series