Download  Print this page

Nederlands - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier
voordat u uw Kenwood-
apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
veiligheid
Zorg dat het snoer volledig
afgewikkeld is voordat u de
handmixer gebruikt.
Plaats de handmixer nooit in water
en laat het snoer of de stekker nooit
nat worden.
Houd uw vingers, haar, kleding en
gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
Laat het snoer nooit in aanraking
komen met hete oppervlakken en
laat het niet naar beneden hangen
waar een kind erbij kan.
Gebruik nooit een beschadigde
handmixer. Laat het nakijken of
repareren: zie Onderhoud en
klantenservice.
Gebruik nooit een ongeautoriseerd
hulpstuk.
Haal de stekker van het apparaat na
gebruik uit het stopcontact en ook
voor u onderdelen monteert of
verwijdert of voordat u het apparaat
reinigt.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.

Nederlands

zijn de afbeeldingen zichtbaar
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
voor u de stekker in het
stopcontact steekt
Zorg dat het voltage gelijk is aan wat
aan de onderkant van uw handmixer
wordt aangegeven.
Dit apparaat voldoet aan de EC-
richtlijn 2004/108/EC betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van
27/10/2004 betreffende materialen
die bestemd zijn voor contact met
voedsel.
voor u de handmixer de
eerste keer gebruikt
De onderdelen afwassen (zie
Reiniging).
legenda
snelheidschakelaar
HM520 - 3 snelheden
HM530 - 5 snelheden
ontgrendelingsknop
kloppers
deeghaak met kraag (indien
meegeleverd)
deeghaak zonder kraag (indien
meegeleverd)
opbergplaats voor hulpstukken
snoeropslag
5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series