Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

eksploatacja ręcznego
miksera
1 Odwinąć przewód sieciowy i
sprawdzić, czy przełącznik
prędkości
„O" (wyłączony). Zdjąć uchwyt do
przechowywania końcówek
2 Zamocować ubijaki lub końcówki do
zagniatania
wciskając, aż nastąpi wyraźne
kliknięcie.
Uwaga: końcówka do zagniatania z
kołnierzem
gniazda większego.
3 Podłączyć urządzenie do sieci.
4 Składniki umieścić w odpowiedniej
wielkości naczyniu i włożyć do
niego ubijaki/końcówki do
zagniatania.
5 Przesunąć przełącznik prędkości do
tyłu do momentu osiągnięcia
żądanej prędkości (pierwsza z
kropek na korpusie miksera
wskazuje najniższą prędkość
obrotów). Kropkę z boku
przełącznika prędkości ustawić
równo z wybraną prędkością.
W miarę gęstnienia mieszanych
składników zwiększać prędkość.
Jeśli urządzenie zacznie zwalniać
lub się przesilać, należy zwiększyć
obroty.
Aby włączyć najwyższą prędkość
obrotów silnika, przesunąć
przełącznik prędkości do przodu, w
kierunku pozycji trybu pracy
przerywanej „P". Silnik będzie
pracować tak długo, jak długo
przycisk „P" będzie utrzymywany w
tej pozycji.
6 Gdy miksowane składniki osiągną
żądaną konsystencję, przesunąć
przełącznik prędkości z powrotem
do pozycji „wyłączony" (O), a
następnie wyjąć ubijaki/końcówki
do zagniatania z naczynia.
znajduje się w pozycji
– przekręcając je i
pasuje wyłącznie do
7 Aby wyjąć końcówki, sprawdzić, czy
przełącznik prędkości znajduje się
w pozycji „O" (wyłączony), a
następnie wyjąć wtyczkę
urządzenia z gniazda sieciowego.
Wcisnąć przycisk do wyjmowania
końcówek
należy trzymać je za trzonki.
.
Uwaga:
wyłącznie końcówki do
zagniatania ciasta – zaleca się, by
ilość mąki w cieście na chleb
przygotowywanym za pomocą
miksera nie przekraczała 450 g.
Aby nie przesilać miksera podczas
przygotowywania ciasta na chleb,
pizzę itp. oraz gęstych ciast
słodkich i podobnych mieszanin, nie
należy używać go przez okres
dłuższy niż 3 minuty ciągłej pracy w
odstępach krótszych niż co 5 minut.
Po uzyskaniu żądanej konsystencji
natychmiast wyłączyć mikser.
wskazówki
Ucierając składniki na ciasta na
słodko, używać masła lub
margaryny w temperaturze
pokojowej lub zmiękczyć je przed
użyciem.
Aby nie przepełniać naczynia, w
którym miksowane są składniki,
należy wybrać naczynie
odpowiedniej wielkości.
Duże ilości składników oraz
składniki gęste mogą wymagać
dłuższego czasu miksowania.
Ubijając śmietanę, użyć wysokiego
naczynia, co pomoże
zminimalizować rozchlapywanie
składników.
55
. Wyjmując końcówki,

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series