Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Odporúčané rýchlosti pri používaní metličiek a
hnetacích hákov
Pripomíname, že ide len o odporúčania a rýchlosť, ktorú si zvolíte, závisí od
veľkosti nádoby, množstiev, spracúvaných ingrediencií a osobných preferencií.
Rýchlosť zvyšujte postupne až na tieto odporúčané rýchlosti.
Typ jedla
Metličky
Vaječné bielka
Smotana
Šľahané kysnuté cesto
Zmesi na múčniky
Liate cesto
Vtieranie tuku do múky.
Pridávanie vody na
zmiešanie ingrediencií na
prípravu cesta na sladké
pečivo ingrediencie na
prípravu cesta na sladké
pečivo
Ovocný koláč
Šľahanie tuku s cukrom
Vmiešavanie múky,
ovocia a podobne
Kráľovská poleva
Hnetacie háky (ak sú súčasťou dodávky)
Chlieb
čistenie
Pred čistením zariadenie vždy
vypnite, odpojte zo siete a zložte
šľahače a hnetače.
Nikdy nenamáčajte telo ručného
šľahača do vody a elektrickú šnúru
ani zástrčku nevystavujte vlhkosti.
Nikdy nepoužívajte na čistenie
jednotlivých častí abrazívne čistiace
prostriedky.
šľahače, hnetače
Umyte ručne alebo v umývačke
riadu a vysušte.
teleso ručného mixéra
Utierajte ho vlhkou handričkou a
potom osušte.
Odporúčané
maximálne
množstvo
8
500 ml
zmes 3 vajec
600 g celkovej
zmesi
800 ml
250 g múky
900 g celkovej
zmesi
zmes 4 vajec
450 g múky
skladovanie
1 Elektrickú šnúru obtočte okolo
2 Do otvorov zatlačte nadstavec na
68
Odporúčané
rýchlosti
HM520 HM530
2 – 3
4 – 5
1 – 3
1 – 5
2 – 3
4 – 5
1 – 3
1 – 5
2 – 3
4 – 5
1 – 2
1 – 2
1
1
3
5
1
1 – 2
1 – 3
1 – 5
1 – 3
1 – 5
základne ručného mixéra
ju pomocou spony na upínanie
elektrickej šnúry upevnite.
odkladanie nástrojov
založte metličky a hnetacie háky
Približný čas
3 minúty
4 minúty
5 minúty
1
/
- 2 minúty
1
2
1 minúta
3 minúty
1 minúta
4 minúty
1 minúta
5 – 6 minúty
2 – 3 minúty
opätovné
premiesenie
30 – 45
sekúnd
. Potom
. Potom doň
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series