Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

huolto ja asiakaspalvelu
Jos virtajohto vaurioituu, se on
turvallisuussyistä vaihdettava.
Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai
KENWOODIN valtuuttama
huoltoliike.
Jos tarvitset apua
laitteen käyttämisessä tai
laitteen huolto- tai korjaustöissä,
ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
Kenwood on suunnitellut ja
muotoillut Iso-Britanniassa.
Valmistettu Kiinassa.
TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN
UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96
MUKAISESTI.
Tuotetta ei saa hävittää yhdessä
tavallisten kotitalousjätteiden kanssa
sen lopullisen käytöstä poiston
yhteydessä.
Vie se paikallisten viranomaisten
hyväksymään kierrätyskeskukseen tai
anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi,
mikäli kyseinen palvelu kuuluu
jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet
luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän
romutuksen aiheuttamilta
terveysriskeiltä, mikäli hävität
kodinkoneen erillään muista jätteistä.
Näin myös kodinkoneen sisältämät
kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä
talteen, jolloin säästät energiaa ja
luonnonvaroja.
Tuotteessa on ristillä peitetty
roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena
on muistuttaa että kodinkoneet on
hävitettävä erikseen muista
kotitalousjätteistä.
41

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series