Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

servis ve müşteri
hizmetleri
Kablo hasar görmüşse, güvenlik
nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili
bir KENWOOD tamircisi tarafından
değiştirilmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili yardıma
ihtiyacınız olursa:
cihazınızın kullanımı veya
servis veya tamir
Cihazınızı satın aldığınız yerle
bağlantı kurun.
Kenwood tarafından İngiltere'de
dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
Çin'de üretilmiştir.
ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT
İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU
ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.
Kullanım ömrünün sonunda ürün
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık
toplama merkezine veya bu hizmeti
sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev
aletlerinin ayrı bir şekilde atılması
çevre üzerindeki olası negatif etkileri
azaltır ve aynı zamanda mümkün olan
malzemelerin geri dönüşümünü
sağlayarak önemli enerji ve kaynak
tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı
olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak
amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş
çöp kutusu resmi kullanılmıştır.
45

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series