Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

5 Posunutím přepínače rychlosti
dozadu nastavte požadovanou
rychlost (první tečka na těle mixéru
je nejnižší rychlost). Tečku na
straně přepínače rychlosti nastavte
na příslušnou rychlost.
Když směs zhoustne, zvyšte
rychlost.
Pokud přístroj začne zpomalovat
nebo se otáčet s obtížemi, zvyšte
rychlost.
Pokud chcete použít maximální
rychlost motoru, posuňte přepínač
rychlosti dopředu do polohy
pulzního nastavení „P". Pulzní
nastavení bude fungovat tak
dlouho, jak přepínač podržíte v
příslušné poloze.
6 Když směs dosáhne požadované
konzistence, vraťte přepínač
rychlosti do vypnuté polohy „O" a
vytáhněte šlehače/míchače z mísy.
7 Před vytažením příslušenství z
mixéru se ujistěte, že je přepínač
rychlosti ve vypnuté poloze „O" a
odpojte ruční mixér z elektrické
zásuvky. Zmáčkněte tlačítko pro
uvolnění příslušenství
vytahování příslušenství z mixéru je
držte za hřídele.
Důležité:
pouze pro míchače – při přípravě
těsta na chleba doporučujeme, aby
množství mouky nepřesáhlo 450 g.
Abyste ruční mixér chránili,
nepoužívejte jej při přípravě těsta,
hustých směsí na moučníky apod.
déle než 3 minuty v pětiminutovém
intervalu. Jakmile dosáhnete
správné konzistence, mixér
vypněte.
. Při
47
tipy
Při přípravě krémů do moučníků
používejte máslo nebo margarín při
pokojové teplotě nebo je před
použitím nechte změknout
Vyberte mísu vhodné velikosti, aby
nedošlo k jejímu přeplnění.
Větší množství a husté směsi
mohou vyžadovat delší dobu
mixování.
Při šlehání smetany doporučujeme
použít hlubokou mísu, aby obsah
co nejméně stříkal ven.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series