Download Print this page

Türkçe - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan
önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri
çıkartın.
güvenlik
El mikserini kullanmadan önce
kablonun tamamen açılmış
olduğundan emin olun.
El mikserinin gövdesini asla suya
sokmayın veya kordonun ya da fişin
ıslanmasına izin vermeyin.
Parmaklarınızı, saçlarınızı,
giysilerinizi ve mutfak aletlerini
hareketli parçalardan uzak tutun.
Kablonun asla sıcak yüzeylere
temasına izin vermeyin veya
çocukların erişebileceği yerlere
asmayın.
Hiç bir zaman hasarlı el mikseri
kullanmayın. Kontrol ya da tamir
ettirin: bkz. 'servis ve müşteri
hizmetleri'.
Onaylanmamış eklentileri asla
kullanmayın.
Kullanılmadığında, parça takmadan
veya çıkartmadan önce ya da
temizlikten önce daima fişini çekin.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından
gözetim altında olmayan fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı
hakkında açıklama almamış kişiler
ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
Türkçe
fişe takmadan önce
Elektrik kaynağınızın el mikserinizin
altında gösterilenle aynı
olduğundan emin olun.
Bu cihaz Elektro Manyetik
Uyumluluk ile ilgili AT direktifi
2004/108/AT ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkındaki AT
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
el mikserinizin ilk kullanımından
önce
Parçaları yıkayın (bkz. 'temizleme').
parçalar
hız anahtarı
HM520 - 3 hızlı
HM530 - 5 hızlı
alet açma düğmesi
çırpıcılar
halkalı yoğurucu (varsa)
halkasız yoğurucu (varsa)
alet saklama
kablo sarıcı
el mikserinin kullanımı
1 Kabloyu çıkartın ve hız anahtarının
kapalı "O" konumunda
olduğundan emin olun. Alet
saklamanın
olun.
2 Çırpıcıları veya yoğurucuları
yerleştirin – çevirin ve kesin bir klik
hissedilene kadar itin.
Önemli: Halkalı
sadece daha büyük sokete
uyacaktır.
3 Fişe takın.
4 Uygun boyuttaki kasedeki
malzemelerle birlikte
çırpıcıları/yoğurucuları kaseye
yerleştirin.
5 İstenilen hıza erişmek için hız
anahtarını geriye çekin (el
mikserinin gövdesinin üzerindeki ilk
nokta en yavaştır). Hız anahtarının
yanındaki noktayı uygun hızla
hizalayın.
Karışım kalınlaştığında, hızı artırın.
42
çıkartıldığından emin
yoğurucu

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hm530 series