Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

rengøring
Sluk, tag sikket ud af stikkontakten
og tag piskeris eller dejkroge ud af
håndmikseren før rengøring
påbegyndes.
Nedsænk aldrig håndmikserens
hoveddel i vand og lad aldrig den
strømførende ledning eller
stikkontakt blive våde.
Anvend aldrig skrappe
rengøringsmidler til rengøring af
håndmikserens dele.
piskeris, dejkroge
Rengør i hånden eller i
opvaskemaskine og tør efter.
handmikserens kroppen
Aftørres med en fugtig klud, og
eftertørres.
opbevaring
1 Sno ledningen omkring bunden af
håndmikseren
ledningsklipsen til at holde ledningen
rullet op.
2 Skub tilbehørsopbevaringen in di
hullerne
. Såt sæ piskeriset og
dejkrogene i,
. Brug
.
service og kundepleje
Hvis ledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
servicering eller reparation
skal du henvende dig i den
forretning, hvor maskinen er købt.
Designet og udviklet af Kenwood i
Storbritannien.
Fremstillet i Kina.
VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EU
DIREKTIV 2002/96/EF.
Ved afslutningen af dets produktive liv
må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på
et specialiseret lokalt genbrugscenter
eller til en forhandler, der yder denne
service. At bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det
muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af uhensigtsmæssig
bortskaffelse, og det giver mulighed for
at genbruge de materialer det består
af, og dermed opnå en betydelig
energi- og ressourcebesparelse. Som
en påmindelse om nødvendigheden af
at bortskaffe elektriske
husholdningsapparater separat, er
produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
31

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series