Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

het gebruik van uw
handmixer
1 Wikkel het koord af en zorg dat de
snelheidschakelaar
stand ('O') bevindt. Zorg dat de
opbergplaats voor hulpstukken
verwijderd is.
2 Steek de kloppers of deeghaken
in de mixer – draai en duw tot u een
klik voelt.
Belangrijk: de deeghaak met de
kraag
past alleen in de grote
bevestigingsopening.
3 Steek de stekker in het stopcontact.
4 Plaats de ingrediënten in een
geschikte maat kom en houd de
kloppers/deeghaken in de kom.
5 Beweeg de snelheidschakelaar naar
achteren tot in de gewenste stand
(de eerste stip op de handmixer is
de langzaamste snelheid). Zet de
stip naast de snelheidschakelaar
tegenover de overeenkomstige
snelheid.
Verhoog de snelheid als het mengsel
dikker wordt.
Als het apparaat langzamer begint te
draaien of te hard moet werken,
verhoogt u de snelheid.
Schuif de snelheidschakelaar naar
voren tot in de pulseerstand (P)
zodat de motor op de
maximumsnelheid werkt. De puls
duurt zolang als de knop ingedrukt
gehouden wordt.
6 Wanneer het mengsel de gewenste
consistentie bereikt heeft, zet u de
snelheidschakelaar weer in de UIT-
stand ('O') en haalt de
kloppers/deeghaken uit de kom.
7 Om de hulpstukken te verwijderen,
zorgt u dat de snelheidschakelaar in
de UIT-stand ('O') staat en de
stekker van de handmixer uit het
stopcontact is getrokken. Druk op
de ontgrendelingsknop
stelen van de hulpstukken vast terwijl
u deze ontgrendelt.
zich in de UIT-
. Houd de
6
Belangrijk:
alleen voor deeghaken - bij het
bereiden van brooddeeg raden we u
aan het apparaat te belasten met
deeg dat niet meer dan 450 g bloem
bevat.
Om uw handmixer te beschermen,
gebruikt u hem niet langer dan 3
minuten in een periode van 5
minuten voor deeg, zware
taartmengsels, enz. Schakel het
apparaat uit zodra u de juiste
consistentie hebt bereikt.
tips
Bij het kloppen van margarine/boter
en suiker voor een taart, kunnen de
ingrediënten het beste op
kamertemperatuur zijn, of u kunt de
margarine of boter eerst zacht
maken.
Om te voorkomen dat uw mengkom
te vol raakt, kiest u een kom met de
juiste afmeting.
Grote hoeveelheden en dikke
mengsels moeten misschien langer
worden gemengd.
Als u slagroom slaat, wordt het
gebruik van een diepe kom
aangeraden om zo min mogelijk te
spatten.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series