Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

rengöring
Stäng alltid av, dra ut stickkontakten
och ta loss visparna eller
degkrokarna före rengöring.
Lägg aldrig handmixerns stomme i
vatten och låt inte sladden eller
stickkontakten bli våta.
Diska aldrig delarna i slipande
rengöringsmedel.
vispar, degkrokar
Diska för hand eller i diskmaskinen
och torka torr.
elvispens stomme
Torka av med en fuktig trasa och
torka efter med en torr.
förvaring
1 Linda sladden runt elvispens bas
Fäst sedan sladden med sladdfästet.
2 Tryck fast förvaringen för tillbehör i
uttagen
. Fäst sedan visparna och
degkrokarna
service och kundtjänst
Om sladden är skadad måste den av
säkerhetsskäl bytas ut av
KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
att använda apparaten eller
service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren där du
köpte apparaten.
Konstruerad och utvecklad av
Kenwood i Storbritannien.
Tillverkad i Kina.
.
VIKTIG INFORMATION FÖR
KORREKT BORTSKAFFNING AV
PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
DIREKTIV 2002/96/EG.
När produktens livslängd är över får
den inte slängas i hushållssoporna. Den
kan överlämnas till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en
hushållsmaskin på rätt sätt undviker du
de negativa konsekvenser för miljön
och hälsan som kan uppkomma vid
.
felaktig avfallshantering. Du möjliggör
även återvinning av materialen vilket
innebär en betydande besparing av
energi och tillgångar.
34

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series