Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

onderhoud en
klantenservice
Als het snoer beschadigd is, moet
het om veiligheidsredenen door
KENWOOD of een door KENWOOD
geautoriseerd reparatiebedrijf
vervangen worden.
Als u hulp nodig hebt met:
het gebruik van uw apparaat of
onderhoud en reparatie
kunt u contact opnemen met de
winkel waar u het apparaat gekocht
hebt.
Ontworpen en ontwikkeld door
Kenwood in het VK.
Vervaardigd in China.
BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE CORRECTE
VERWERKING VAN HET
PRODUCT IN
OVEREENSTEMMING MET DE
EUROPESE RICHTLIJN
2002/96/EC
Aan het einde van de levensduur van
het product mag het niet samen met
het gewone huishoudelijke afval
worden verwerkt. Het moet naar een
speciaal centrum voor gescheiden
afvalinzameling van de gemeente
worden gebracht, of naar een
verkooppunt dat deze service
verschaft. Het apart verwerken van een
huishoudelijk apparaat voorkomt
mogelijke gevolgen voor het milieu en
de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaan en
zorgt ervoor dat de materialen waaruit
het apparaat bestaat, teruggewonnen
kunnen worden om een aanmerkelijke
besparing van energie en grondstoffen
te verkrijgen. Om op de verplichting tot
gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is
op het product het symbool van een
doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.
8

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series