Download  Print this page

Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer Owner's Manual Page 131

Laser multi-function printer.
Hide thumbs

Advertisement

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette
skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren
motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir
eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av
å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og
gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er
tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen.
Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene
senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres
til en annen enn kjøperen, kan det avtales at
opplysningene skal gis først etter levering av varen.
Opplysningene etter bokstav b-eskal uansett gis etter
avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten
tidligere.
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder
porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.
Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast
utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg
(f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen
eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde.
Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du
beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du
må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre
regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse:
http://www.forbrukerportalen.no
Skjema A (bokmål) side 2 av 2.
Angrefristens Utgangspunkt
Oppgjør Og Returkostnader Ved Bruk Av Angreretten
Andre Opplysninger
Skjemaet kan kopieres.
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta
opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å
få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på
etter annen lovgivning.
Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive
alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de
enkelte elementene i totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett)
eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling,
levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om
avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i
131
Appendix

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer

   Related Manuals for Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer

This manual is also suitable for:

1815 mono laser

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Nathaniel k Nwankwo Apr 27, 2017 01:02:
    Plz give me the code no for Dell laser mfp 1815dn copier