Download  Print this page

Angreskjema For Norske Forbrukere - Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer Owner's Manual

Laser multi-function printer.
Hide thumbs

Advertisement

Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med
hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)
§ 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer.
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger
som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper
uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette
skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen
fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.
Selgerens
navn Dell A/S
Selgerens
adresse Amager Strandvej 60-64, 2300 Kjøpenhavn, Danmark
Telefonnr. 23 16 23 57
Kontrakt/ordre/bestilling nr. Indsæt fra ordrebekreftelse
om vare(r) indsæt fra ordrebekreftelse ❏ Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet.
Avtalen ble inngått Indsæt____________ (dato). Skjemaet er levert/sendt ved levering (dato).
Skjemaet er mottatt ____________________ (dato).
Navn ________________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Telefonnr. ______________________________ E-post adresse _________________________________
Dato ____________________ Underskrift __________________________________________________
130
Appendix
Skjema A (bokmål) side 1 av 2.
Dette skema er alene anvendeligt for norske konsumenter

Angreskjema For Norske Forbrukere

Du Har 14 Dagers Ubetinget Angrerett
Skal være utfylt av selgeren:
E-postadresse sales_internet_no@dell.com
Fylles ut av forbrukeren:
OBS! Skjemaet skal ikke sendes til Barne- og familiedepartementet.
Jeg benytter meg av angreretten.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer

   Related Manuals for Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer

This manual is also suitable for:

1815 mono laser

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Nathaniel k Nwankwo Apr 27, 2017 01:02:
    Plz give me the code no for Dell laser mfp 1815dn copier