Download  Print this page

Direktiv For Bortskaffelse Af Elektrisk Og Elektronisk Udstyr (weee); Richtlijn Weee, Afdanken Van Elektrische En Elektronische Apparaten; Direktiivi Sähkö- Ja Elektroniikkalaiteromusta (weee); (weee) - Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer Owner's Manual

Laser multi-function printer.
Hide thumbs

Advertisement

Direktiv for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

I den Europæiske Union indikerer denne etiket, at dette produkt ikke bør kasseres sammen med
husholdningsaffald. Det bør bortskaffes ved en egnet facilitet for at muliggøre genbrug. For information om
hvordan dette produkt genbruges ansvarligt i dit land, bedes du gå til: www.dell.com/recyclingworldwide.

Richtlijn WEEE, afdanken van elektrische en elektronische apparaten

In de Europese Unie geeft dit label aan dit product niet via huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het
moet gedeponeerd worden bij een daarvoor geschikte voorziening zodat recuperatie en recyclage mogelijk zijn.
Raadpleeg voor informatie over de milieuvriendelijke wijze van recyclage van dit product in uw land:
www.dell.com/recyclingworldwide.
Direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
Euroopan unionissa tämä tarra tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa. Se tulee
toimittaa asianmukaiseen paikkaan uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Lisätietoa siitä, miten tuotteen
kierrätys on järjestetty kotimaassasi, saat osoitteesta: www.dell.com/recyclingworldwide.
Directive sur la mise au rebut des appareils électriques et électroniques (WEEE)
En Union Européenne, cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il
doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié. Pour obtenir davantage
d'informations sur le recyclage approprié de ce produit dans votre pays, veuillez vous rendre sur le site :
www.dell.com/recyclingworldwide.
145
Appendix

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer

   Related Manuals for Dell 1815dn - All-in-one Laser Printer

This manual is also suitable for:

1815 mono laser

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Nathaniel k Nwankwo Apr 27, 2017 01:02:
    Plz give me the code no for Dell laser mfp 1815dn copier