Download  Print this page

Advertisement

asettamalla esineitä
niiden eteen.
Varmista, että
ilmanpoistoaukosta ei
putoa vieraita esineitä
laitteen sisään.
Varoitus
Tämä laite ei korvaa
kunnollista ilmanvaihtoa,
säännöllistä imurointia tai
liesituulettimen käyttöä
ruoanlaiton aikana.
Jos laite kytketään
pistorasiaan, jonka
kosketus on huono,
pistoke kuumenee.
Varmista, että kytket
laitteen ehjään
pistorasiaan.
Säilytä ja käytä laitetta
kuivalla, tukevalla,
tasaisella ja vaakasuoralla
alustalla.
Jätä vähintään 20 cm
vapaata tilaa laitteen
taakse ja molemmille
sivuille ja vähintään 30 cm
vapaata tilaa laitteen
yläpuolelle.
Älä aseta mitään laitteen
päälle.
70
FI
Älä istu tai seiso
laitteen päällä. Laitteen
päälle istuminen tai
astuminen saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
Älä sijoita laitetta suoraan
ilmastointilaitteen
alapuolelle, jotta
laitteeseen ei valu
kondenssivettä.
Varmista, että kaikki
suodattimet ovat kunnolla
paikallaan, ennen kuin
käynnistät laitteen.
Käytä vain alkuperäisiä,
tälle laitteelle tarkoitettuja
Philips-suodattimia. Älä
käytä muita suodattimia.
Suodattimen syttyminen
tuleen saattaa aiheuttaa
korjaamattomia
terveysvahinkoja ja
olla hengenvaarallista.
Älä käytä suodatinta
polttoaineena tai
vastaaviin tarkoituksiin.
Älä kolhi laitetta
kovilla esineillä. Vältä
erityisesti ilmanotto- ja
ilmanpoistoaukkojen
kolhimista.
Nosta tai siirrä laite aina
takaosan kahvasta.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: