Download  Print this page

Bytte Ut Filteret; Forstå Beskyttelseslåsen For Sunn Luft; Skifte Filtre (fig. Y) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

1
Slå av luftrenseren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Trekk den nederste delen av
frontpanelet for å fjerne det fra
apparatet (fig. d).
3
Trykk de to klemmene ned og trekk
forfilter mot deg (fig. e).
4
Rengjør forfilteret under rennende
vann. Hvis forfilteret er veldig
skittent, må du bruke en myk børste
til å børste bort støv(fig. w).
5
La forfilteret lufttørke.
Note
• For å optimalisere levetiden til
forfilteret må du passe på at det tørker
helt etter rengjøringen.
• Vask hendene etter at du har tatt i
filteret.
6
Sett forfilteret tilbake i apparatet
(fig. g).
Note
• Pass på at siden med de to klemmene
vender mot deg, og at alle krokene
til forfilteret er ordentlig festet til
luftrenseren.
7
For å sette på frontpanelet må
du først montere panelet oppå
apparatet (1). Deretter skyver du
panelet forsiktig mot apparatet (2)
(fig. h).
8
Trykk på og hold inne
tilbakestillingsknappen
3 sekunder for å tilbakestille
rengjøringsplanen for forfilteret
(fig. x).
144 NO

6 Bytte ut filteret

Forstå beskyttelseslåsen
for sunn luft
Dette apparatet er utstyrt med en
beskyttelseslås for sunn luft som sørger
for at luftrensefiltret fungerer optimalt
når apparatet er i bruk. Når filtrene
snart må byttes, vises filterkoden på
skjermen, slik at du ser at filtrene snart
må byttes.
Hvis du ikke bytter filtrene i løpet av
14 dager, stopper apparatet å fungere
og det låses.

Skifte filtre (fig. y)

• Luftrensefiltrene kan ikke rengjøres
eller støvsuges.
• Slå av apparatet før du skifter filtrene.
Status for
filterets
varsellampe
A3 vises på
skjermen
C7 vises på
skjermen
i
A3 og C7 vises
vekselvis på
skjermen
1
Ta ut det gamle luftrensefilteret
tilsvarende filterkoden som vises på
skjermen, og kast filteret forsiktig i
søppelbøtten (fig. z).
Note
Gjør som følger
Skift NanoProtect-
filter, serien 3
(FY2422)
Skift NanoProtect-
filter, AC (FY2420)
Bytt begge filtrene

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: