Download  Print this page

Ändra Autolägesinställningen; Ändra Fläkthastigheten - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

" Efter mätning av partikelmateria
i luften för AC2882 går
apparaten till autoläge, och
visas på skärmen (bild k).
3
Tryck på och håll ned
3 sekunder för att stänga av
apparaten.
Note
• Om luftrenaren fortsätter att vara
ansluten till eluttaget efter avstängning
kommer den att fungera enligt de
föregående inställningarna när den
slås på igen.
Ändra
autolägesinställningen
Du kan välja det allmänna läget (
allergenläget (
) och bakterie- och
virusläget (
).
Allmänt läge
Det speciellt utformade allmänna läget
tar effektivt bort luftburna föroreningar
som pm2.5.
Tryck på knappen för autoläge
att välja Allmänt läge (bild k).
" Auto (A) och
skärmen.
Allergenläge
Det specialdesignade allergenläget tar
effektivt bort vanliga allergener som
pollen och husdjursmjäll.
Tryck på knappen för autoläge
att markera allergenläget (bild l).
" Auto (A) och
skärmen.
156 SV
i
),
för
visas på
för
visas på
Bakterie- och virusläge
Det specialutformade bakterie- och
virusläget kan effektivt avlägsna
bakterier och virus som staphylococcus
albus och H1N1.
Tryck på knappen för autoläge för
att välja bakterie- och virusläget
(bild m).
" Auto (A) och
skärmen.
Ändra fläkthastigheten
Det finns flera fläkthastigheter att välja
mellan. Du kan välja viloläget (SL),
hastighets- 1, 2, 3 eller turboläget (t).
Viloläge (SL)
I viloläge körs apparaten tyst i mycket
låg hastighet
Tryck på fläkthastighetsknappen
för att välja viloläge (SL) (bild n).
Note
• I viloläge visas "SL" på skärmen under
en minut. Sedan släcks alla lampor,
skärmen tonas ned och " " visas.
• Du kan slå på belysningen manuellt
genom att trycka på
Manuell
Tryck på fläkthastighetsknappen
flera gånger för att välja den
fläkthastighet du vill ha (bild p).
visas på
.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: