Download  Print this page

Problemen Oplossen - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het
gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp
van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre
in uw land.
Probleem
Het apparaat
werkt niet, maar de
stekker zit wel in
het stopcontact.
Het apparaat werkt
niet terwijl het wel
is ingeschakeld.
Het apparaat gaat
onbedoeld uit.
De luchtstroom
afkomstig uit de
luchtuitlaat is
aanzienlijk zwakker
dan voorheen.
De luchtkwaliteit
wordt niet beter,
ook niet als
het apparaat al
gedurende een
langere tijd is
ingeschakeld.
De kleur van de
luchtkwaliteitsindi-
cator blijft ongewi-
jzigd.
Mogelijke oplossing
De code voor het vervangen van het filter wordt
weergegeven op het scherm, maar u hebt het
overeenkomstige filter niet vervangen. Het apparaat
wordt vergrendeld als u het verlopen filter blijft gebruiken.
Vervang in dit geval het filter en reset de levensduurteller
van het filter.
De filtervervangingscode brandt al een tijd, maar u hebt
het bijbehorende filter niet vervangen. Nu is het apparaat
vergrendeld. Vervang in dit geval het filter en reset de
levensduurteller van het filter.
Het apparaat herstart automatisch en schakelt de eerder
geopende modus in wanneer het weer stroom heeft.
Het voorfilter is vuil. Maak het voorfilter schoon (zie het
hoofdstuk 'Schoonmaken').
Een van de filters is niet in het apparaat geplaatst. Zorg dat
alle filters correct zijn geplaatst in de volgende volgorde,
te beginnen met het binnenste filter: 1) NanoProtect serie
3-filter; 2) voorfilter.
De luchtkwaliteitsensor is vochtig. De vochtigheidsgraad
in de ruimte is hoog en veroorzaakt condens. Zorg dat de
luchtkwaliteitsensor schoon en droog is (zie het hoofdstuk
'Schoonmaken').
De luchtkwaliteitssensor is verontreinigd. Maak
de luchtkwaliteitsensor schoon (zie het hoofdstuk
'Schoonmaken').
NL
131

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: