Download  Print this page

Advertisement

Philips speelt een actieve rol in de
ontwikkeling van internationale EMV-
en veiligheidsnormen, wat Philips in
staat stelt in te spelen op toekomstige
normen en deze tijdig te integreren in
zijn producten.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product
niet bij het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU).
Volg de geldende regels in uw land
voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten.
Als u correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid.
134 NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: