Download  Print this page

Ställa In Timern; Använda Funktionen Lampa På/av - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

Turbo (t)
I turbo-läget arbetar apparaten med
högsta hastighet.
Tryck på fläkthastighetsknappen
för att välja turboläge (t) (bild o).
Ställa in timern
Note
• Timerfunktionen är endast tillämplig
för AC2887.
Med timern kan apparaten köras
under ett bestämt antal timmar. När
den inställda tiden har gått stängs
apparaten automatiskt av.
Tryck på timerknappen
gånger för att välja antalet timmar du
vill att apparaten ska köras (bild q).
" Timern har ställts in på intervall
på 1, 4 eller 8timmar.
Om du vill avaktivera timern trycker du
på timer-knappen
"--"visas på skärmen.
Note
• Om du har ställt in timern en gång
startar den från föregående inställning
nästa gång.
flera
flera gånger tills
Använda funktionen
lampa på/av
Note
• Ljusdimmerfunktion är endast
tillämplig för AC2887.
Med ljusdimmerknappen kan du slå
på eller stänga av luftkvalitetslampan,
skärmen och funktionsindikatorerna vid
behov.
1
Om du trycker på
ljusdimmerknappen
dimmas luftkvalitetslampan.
2
Om du trycker på
ljusdimmerknappen
luftkvalitetslampan. Skärmen och
funktionsindikatorerna kommer
fortfarande att lysa, men ljuset
dimmas och " " visas på skärmen.
3
Om du trycker på
ljusdimmerknappen
gång tänds alla lampor igen.
en gång
igen släcks
en tredje
SV
157

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: