Download  Print this page

Advertisement

Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring
och underhåll får endast
utföras av barn om det
sker under tillsyn av en
vuxen.
Blockera inte luftintaget
och -utblåset, t.ex. genom
att placera föremål på
utblåset eller framför
luftintaget.
Se till att främmande
föremål inte kommer
in apparaten genom
utblåset.
Varning!
Den här apparaten
ersätter inte ordentlig
ventilation, regelbunden
dammsugning eller
användning av spiskåpa
eller fläkt vid matlagning.
Om eluttaget som driver
apparaten är dåligt
anslutet blir apparatens
kontakt varm. Se till att
koppla in apparaten i ett
ordentligt anslutet eluttag.
Placera och använd alltid
apparaten på en torr,
stabil, jämn och plan yta.
152 SV
Lämna minst 20 cm
utrymme bakom och
på båda sidorna av
apparaten. Lämna även
minst 30 cm utrymme
ovanför apparaten.
Placera inte något ovanpå
apparaten.
Sitt eller stå inte på
apparaten. Om du sitter
eller står på apparaten
kan du skada dig.
Placera inte apparaten
precis under en
luftkonditioneringsapparat,
detta för att förebygga att
kondens droppar ned på
apparaten.
Kontrollera att alla filter
sitter rätt innan du slår på
apparaten.
Använd endast original-
filter från Philips avsedda
för apparaten. Använd
inte några andra filter.
Om filtret antänds kan
det orsaka oåterkallelig
mänsklig skada och/eller
riskera andra människors
liv. Använd inte filtret som
bränsle eller för liknande
ändamål.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: