Download  Print this page

Advertisement

Problem
Apparatet
frembringer en
mærkelig lugt.
Apparatet er ekstra
støjende.
Apparatet viser
stadig, at jeg skal
udskifte et filter,
men det har jeg
allerede gjort.
Fejlkoderne "E1",
"E2", "E3" eller
"E4" vises på
skærmen.
30 DA
Mulig løsning
De første par gange, du anvender apparatet, udsender
det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men
hvis apparatet afgiver en brændt lugt, skal du kontakte
din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-
serviceværksted. Apparatet kan også udsende en
ubehagelig lugt, hvis filteret er snavset. I dette tilfælde skal
du rense eller udskifte det pågældende filter.
Hvis apparatet støjer, kan du ændre blæserens hastighed
til en lavere blæserhastighed. Når du bruger apparatet i
soveværelset om natten, skal du vælge dvaletilstanden.
Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Slut
apparatet til stikkontakten, tryk på
apparatet, og hold reset-knappen
Apparatet er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land.
for at tænde for
nede i 3 sekunder.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: