Download  Print this page

Komme I Gang; Montere Filtre; Bruke Apparatet; Forstå Lampen For Luftkvalitet - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

3 Komme i gang

Montere filtre

Note
• Kontroller at luftrenseren er koblet fra
stikkontakten før du monterer filtrene.
• Pass på at siden på filteret med merket
vender mot deg.
1
Fjern all emballasje fra
luftrensefiltrene.(fig.c).
2
Trekk den nederste delen av
frontpanelet for å fjerne det fra
apparatet (fig. d).
3
Trykk de to klemmene ned og trekk
forfilter mot deg (fig. e).
4
Sett luftrensefiltrene tilbake i
apparatet (fig. f).
5
Sett forfilteret tilbake i apparatet
(fig. g).
Note
• Pass på at siden med de to klemmene
vender mot deg, og at alle krokene
til forfilteret er ordentlig festet til
luftrenseren.
6
Sett frontpanelet på igjen ved å
trykke øverste delen av panelet på
plass på toppen av luftrenseren (1).
Deretter skyver du panelet forsiktig
mot luftrenseren(2) (fig. h).
7
Vask hendene grundig etter
installasjon av filtre.
140 NO

4 Bruke apparatet

Forstå lampen for
luftkvalitet
Farger for
luftkvalitet
Blå
Indigoblått
Rødlilla
Rød
Lampen for luftkvaliteten lyser
automatisk når luftrenseren slås
på, og lyser opp med alle fargene i
rekkefølge. Etter ca. 30 sekunder velger
luftkvalitetssensoren den fargen som
svarer til luftkvaliteten i omgivelsene.
Slå av og på
1
Sett støpselet på apparatet inn i
stikkontakten.
2
Trykk på
for å slå på apparatet
(fig. i).
" Apparatet piper.
" Apparatet bruker generell
modus som standard.
" Luftkvalitetssensorene måler
luftkvalitet en kort stund, og
velger deretter automatisk
fargen på lampen for
luftkvalitet.
" For AC2887 vises
skjermen når apparatet
varmes opp. Etter måling av
partikler i luften går apparatet
til automodus og viser xx på
skjermen (fig. j).
Luftkvalitetsnivå
God
Fair
Dårlig
Svært dårlig

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: