Download  Print this page

Byta Ut Filtret; Förstå Skyddslåset För Hälsosam Luft; Byte Av Filter (bild Y) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

1
Stäng av luftrenaren och dra ut
sladden från vägguttaget.
2
Dra ut frontpanelens nedre del och
ta bort den från apparaten (bild d).
3
Tryck ned de två klämmorna och
dra förfiltret mot dig (bild e).
4
Rengör förfiltret under rinnande
vatten. Om förfiltret är väldigt
smutsigt använder du en mjuk
borste och borstar bort dammet
(bild w).
5
Låt förfiltret lufttorka.
Note
• För att optimera livslängden på
förfiltret, se till att det har torkat
ordentligt efter rengöring.
• Tvätta händerna efter hantering av
filtret.
6
Sätt tillbaka förfiltret i apparaten
(bild g).
Note
• Se till att sidan med de två klämmorna
är vänd mot dig och att alla krokar på
förfiltret sitter ordentligt i luftrenaren.
7
För att sätta tillbaka frontpanelen
placerar du först panelen mot
apparatens ovansida (1). Sedan
trycker du försiktigt panelen mot
apparaten (2) (bild h).
8
Tryck på och håll ned
återställningsknappen
3 sekunder för att återställa
förfiltrets rengöringstid (bild x).

6 Byta ut filtret

Förstå skyddslåset för
hälsosam luft
Apparaten är utrustad med ett skyddslås
för hälsosam luft (healty air protect
lock) som ser till att luftreningsfiltret är
i optimalt skick när apparaten körs. När
filtren nästan har förbrukats helt visas
filterkoden på skärmen och indikerar att
du måste byta ut filtren.
Om filtren inte byts ut inom 14 dagar
slutar apparaten att fungera och låser sig.

Byte av filter (bild y)

• Luftreningsfilter kan inte tvättas eller
dammsugas.
• Stäng av apparaten innan du sätter
tillbaka filtren.
Indikatorlampa
för filterstatus
A3 visas på
skärmen.
C7 visas på
skärmen.
i
A3 och C7 visas
växelvis på
skärmen.
1
Ta ut det förbrukade
luftreningsfiltret enligt filterkoden
som visas på skärmen och släng
försiktigt det förbrukade filtret i
soporna (bild z).
Note
Följ detta
Byt ut NanoProtect-
filtret i serie 3
(FY2422)
Byt ut filtret
NanoProtect AC
(FY2420)
Byt ut båda filtren.
SV
159

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: