Download  Print this page

Advertisement

Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud
mogen niet zonder
toezicht door kinderen
worden uitgevoerd.
De luchtinlaat en -uitlaat
mogen niet worden
geblokkeerd. Leg dus
geen voorwerpen boven
op de luchtuitlaat of voor
de luchtinlaat.
Zorg ervoor dat er geen
vreemde voorwerpen in
het apparaat komen via
de luchtuitlaat.
Let op
Dit apparaat is geen
vervanging voor goede
ventilatie, regelmatig
stofzuigen of het gebruik
van een afzuigkap of
ventilator tijdens het
koken.
Als het stopcontact niet
goed is gemonteerd,
wordt de stekker van het
apparaat warm. Steek de
stekker van het apparaat
in een correct gemonteerd
stopcontact.
120 NL
Plaats en gebruik het
apparaat altijd op een
droge, stabiele, vlakke en
horizontale ondergrond.
Laat minimaal 20 cm
vrij achter en aan beide
zijden van het apparaat.
Laat boven het apparaat
minimaal 30 cm vrij.
Plaats geen voorwerpen
op het apparaat.
Ga niet op het apparaat
zitten of staan. Zitten of
staan op het apparaat kan
leiden tot verwondingen.
Plaats het apparaat
niet direct onder een
airconditioning. Zo
voorkomt u dat er
condensdruppels op het
apparaat terechtkomen.
Zorg dat alle filters correct
zijn geplaatst voordat u
het apparaat inschakelt.
Gebruik alleen
oorspronkelijke, speciaal
voor dit apparaat
bestemde filters van
Philips. Gebruik geen
andere filters.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: