Download  Print this page

Advertisement

Problem
Apparaten avger
en konstig lukt.
Apparaten är
väldigt högljudd.
Apparaten
indikerar
fortfarande att jag
måste byta ut ett
filter trots att jag
redan gjort det.
Felkoderna "E1",
"E2", "E3" eller
"E4" visas på
skärmen.
162 SV
Möjlig lösning
Första gångerna du använder apparaten kan det lukta
plast. Det är normalt. Om apparaten däremot luktar
bränt kontaktar du din Philips-återförsäljare eller någon
av Philips auktoriserade serviceombud. Apparaten kan
även lukta illa när filtret är smutsigt. Rengör och byt ut det
påverkade filtret.
Om apparaten är för högljudd kan du ändra
fläkthastigheten till en lägre fläkthastighetsnivå. När du
använder apparaten i sovrummet på natten aktiverar du
viloläge.
Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för filter.
Koppla in apparaten, tryck på
och tryck på och håll ned återställningsknappen
3 sekunder.
Apparaten fungerar inte. Kontakta kundtjänst i ditt land.
för att slå på apparaten
i

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: