Download  Print this page

Advertisement

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette
produkt ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald
(2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaffelse er med
til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.
32
DA

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: