Download  Print this page

Endre Innstillinger For Automodus; Slik Endrer Du Viftehastigheten - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

" For AC2882: Etter måling av
partikler i luften går apparatet
til automodus og viser
skjermen (fig. k).
3
Trykk på og hold inne
3 sekunder for å slå av apparatet.
Note
• Hvis luftrenseren forblir koblet til
stikkontakten etter at den er slått av,
fungerer luftrenseren på de samme
innstillingene når den slås på igjen.
Endre innstillinger for
automodus
Du kan velge den generelle modusen
(
), allergenmodusen (
modus for bakterier og virus (
Generell modus
Den spesialutformede generelle
modusen fjerner effektivt luftbårne
forurensende stoffer, for eksempel
pm2.5.
Trykk på knappen for automodus
for å velge generell modus (fig. k).
" Auto (A) og
skjermen.
Allergenmodus
Den spesialutviklede allergenmodusen
kan fjerne vanlige allergener som pollen
og dyreflass på en effektiv måte.
Trykk på knappen for automodus
for å velge allergenmodus (fig. l).
" Auto (A) og
skjermen.
i
) og
).
vises på
vises på
Bakterie- og virusmodus
Den spesialutformede modusen for
bakterier og virus fjerner effektivt
bakterier og virus, for eksempel
staphylococcus albus og H1N1.
Trykk på knappen for automodus
for å velge modus for bakterier og
virus (fig. m).
" Auto (A) og
skjermen.
Slik endrer du
viftehastigheten
Flere viftehastigheter er tilgjengelige. Du
kan velge hvilemodus (SL), hastighet 1,
2, 3 eller turbomodus (t).
Hvilemodus (SL)
I hvilemodus bruker apparatet kun lav
hastighet.
Trykk på viftehastighetsknappen
for å velge hvilemodus (SL) (fig.n).
Note
• I hvilemodus vises SL på skjermen i ett
minutt. Etter det slukkes alle lysene, og
skjermen blir dimmet mens
skjermen.
• Du kan slå på lyset manuelt ved å
trykke på
.
Manuell
Trykk på viftehastighetsknappen
gjentatte ganger for å velge
viftehastigheten (fig.p).
vises på
vises på
NO
141

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: