Download  Print this page

Filterreset Afdwingen; Type Filter Wijzigen - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

Filterreset afdwingen

1
Houd
en
gelijktijdig
3 seconden ingedrukt om de modus
voor het resetten van het filter te
activeren (afb. |).
" Code (A3) van het NanoProtect
serie 3-filter wordt
weergegeven op het scherm.
2
Houd
3 seconden ingedrukt
om de fabrieksinstellingen van de
levensduur van het NanoProtect
serie 3-filter te herstellen
(afb.{).
3
Code (C7) van het NanoProtect
AC-filter wordt weergegeven op
het scherm nadat de levensduur
van het NanoProtect serie 3-filter is
gereset (afb. }).
4
Houd
3 seconden ingedrukt
om de fabrieksinstellingen van de
levensduur van het NanoProtect
AC-filter te herstellen en de
resetmodus af te sluiten (afb. ~).

Type filter wijzigen

1
Houd
en
gelijktijdig
3 seconden ingedrukt om de modus
voor het wijzigen van het filtertype
te activeren (afb. |).
" Code (A3) van het NanoProtect
serie 3-filter wordt
weergegeven op het scherm.
2
Druk op
om de filtercode te
selecteren voor het nieuwe filter dat
u gaat gebruiken (afb. ).
3
Houd
3 seconden ingedrukt om
de filtercode van het nieuwe filter te
bevestigen (afb. €).
130 NL
Opmerking
• Als u nadat u de filtercode van het
nieuwe filter met de knop
geselecteerd 10 seconden lang geen
andere knoppen aanraakt, wordt de
code van het nieuwe filter automatisch
bevestigd.
4
Code (C7) van het NanoProtect
AC-filter wordt weergegeven op het
scherm nadat het eerste filtertype is
gewijzigd (afb. }).
5
Druk op
om de nieuwe filtercode
te selecteren voor het tweede filter
(afb. ).
6
Houd
3 seconden ingedrukt om
de filtercode van het tweede filter
te bevestigen en de modus voor
het wijzigen van het filtertype af te
sluiten (afb. ‚).
Opmerking
• Als u nadat u de filtercode van het
nieuwe filter met de knop
geselecteerd 10 seconden lang geen
andere knoppen aanraakt, wordt de
code van het nieuwe filter automatisch
bevestigd.
hebt
hebt

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: