Download  Print this page

Din Luftrenare; Produktöversikt (bild A); Översikt Av Kontroller (bild B) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

2 Din luftrenare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt
en Philips-produkt!
För att du ska kunna dra full nytta
av den support som Philips kan du
registrera din nya produkt på
www.philips.com/welcome.
Produktöversikt (bild a)
A
Kontrollpanel
B
Luftkvalitetslampa
C
Luftkvalitetssensorer
NanoProtect-filter i serie 3
D
(FY2422)*
E
NanoProtect-filter AC (FY2420)*
F
Förfilter
G
Frontpanel
* Kallas nedan för luftreningsfilter
154 SV
Översikt av kontroller
(bild b)
För AC2887
H
På/av-knapp
I
Ljusdimmerknapp
J
Knapp för autoläge
K
Displayskärm
L
Allmänt läge, ikon
M
Ikon för allergenläge
N
Ikon för bakterie- och virusläge
O
Knapp för fläkthastighet
P
Timerknapp
Q
Återställningsknapp
För AC2882
H
På/av-knapp
I
Knapp för autoläge
J
Displayskärm
K
Allmänt läge, ikon
L
Ikon för allergenläge
M
Ikon för bakterie- och virusläge
N
Knapp för fläkthastighet
O
Återställningsknapp

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: