Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 67

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2 Πιέστε το κλιπ προσ τακάτω 2 και γυρίστε το 3 στη
θέση LOCK, πωσ δείχνει η εικ ναστη συσκευή.
3 Γιανααφαιρέσετε το κλιπ, ανασηκώστε το ελαφρά
και γυρίστε το στη θέση RELEASE, πωσ δείχνει η
εικ ναστη συσκευή.
2
ΓΕΝIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
Πλήκτρο επαναρρύθµισησ
Σε περίπτωση εξωτερικών παρεµβολών, οι οποίεσ
οφείλονται γιαπαράδειγµασε στατικ ηλεκτρισµ απ
µοκέτεσ, καταιγίδεσ κλπ. και επηρεάζουν τισ ενδείξεισ
τησ οθ νησ και τισ ηλεκτρονικέσ λειτουργίεσ τησ
συσκευήσ σασ, το πλήκτρο επαναρρύθµισησ σασ
παρέχει τη δυνατ τητανασβήσετε
λαταδεδοµένα(π.χ. ώρα, προεπιλογέσ) απ τη µνήµη
τησ συσκευήσ σασ και ναξαναρχίσετε απ την αρχή.
• Χρησιµοποιήστε την περ νη του βύσµατοσ των
ακουστικών ή έναστυλ γιαναπατήσετε το πλήκτρο
RESET, το οποίο βρίσκεται στο πίσω µέροσ του
καλύµµατοσ τησ υποδοχήσ κασέτασ.
3
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691