Problemen Oplossen - Philips AQ6691/00 User Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat in reparatie geeft.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING:
Storingen bij het gebruik van een adapter
– Ongeschikte adapter
• Gebruik een goede gestabiliseerde 3V DC-adapter
Zwak geluid/ geen geluid
– De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten
• Sluit de stekker goed aan
– Het volume staat te zacht
• Zet het volume harder
– Vuil op de cassettekop
• Maak de cassettekop schoon (zie ONDERHOUD)
Het typenummer vindt u op de achterkant van het apparaat en het productienummer in het batterijvak.
Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.
Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren want dan vervalt de garantie.
Aanhoudend ruis of storingen op de radio
– De FM-antenne (snoer van de hoofdtelefoon) is niet
helemaal uitgetrokken
• Trek de FM-antenne helemaal uit
– Het apparaat staat te dicht bij een tv, computer enzovoort.
• Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische
apparatuur
– De batterijen zijn bijna leeg
• Vervang de batterijen
De toetsen op de voorkant/ het display
functioneert niet zoals het hoort
– Elektrostatische ontlading
• Druk op RESET met de punt van de stekker van de
hoofdtelefoon of met een balpen en programmeer de
instellingen opnieuw
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

  Related Content for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691