Philips AQ6691/00 User Manual page 47

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Forbedring af radiomodtagelsen:
FM: Hovedtelefonledningen fungerer som FM-antenne. Træk
ledningen helt ud og anbring den i den bedste stilling.
AM: Anvender den indbyggede antenne. Flyt rundt på
apparatet for at finde den bedste position.
5 Regulér lyden med VOLUME og DBB ON/OFF (Dynamic
Bass Boost) (ekstra dynamik i bassen).
6 Der slukkes for radioen ved at trykke på RADIO
ON/OFF•BAND en eller flere gange, indtil OFF (slukket)
vises et øjeblik.
– Displayet vender tilbage til urets tidspunkt.
INDSTILLING
Manuel indstilling
• Tryk kort på TUNING + eller – en eller flere gange, indtil
den rigtige frekvens findes. På denne måde kan frekvensen
ændres trinvist.
Automatisk indstilling
1 Tryk på TUNING + eller – og hold den nede, indtil
frekvensen på displayet begynder at skifte.
2 Tuneren standser søgningen, når en station med
tilstrækkelig signalstyrke er blevet fundet, eller man kan
standse den automatiske indstilling ved at trykke på enten
TUNING + eller – igen.
3 Gentag punkt 1 og 2, indtil den ønskede station er fundet.
TUNING (INDSTILLING)
VALG OG LAGRING AF FREKVENSER:
FORVALGSSTATIONER
Man kan lagre frekvenser for op til 10 radiostationer i
hukommelsen, 5 på hvert bølgeområde. En lagret frekvens kan
kun slettes fra hukommelsen ved at lagre en anden frekvens i
dens forvalgsnummer.
1 Vælg bølgeområdet og indstil på den ønskede station
(Se foregående afsnit om INDSTILLING).
2 Stationen lagres ved at trykke på et af forvalgsnumrene
(1-5) i mindst 2 sekunder.
– PRESET vises på displayet.
3 Hvis man ønsker at lytte til en forvalgsstation, skal man
vælge bølgeområdet og så trykke på forvalgsnummeret for
den ønskede station.
Sletning af hukommelsen med forvalgsstationer
• Tryk med spidsen af hovedtelefonstikket eller en kuglepen
på RESET, som findes på bagsiden af kassetteholderens
dæksel.
– Displayet viser 0:00. Alle tidligere forvalgsstationer
slettes, og det vil være nødvendigt at indstille
tidspunktet på uret igen.
47

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691

Table of Contents