Download Print this page

Indstilling Af Uret - Philips AQ6691/00 User Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
STRØMFORSYNING
STRØMFORSYNING
Lysnetadapter (ekstra)
3V adapterens spænding skal svare til den lokale spænding.
3,5 mm adapterstikkets 1,3 mm midterben skal også tilsluttes
minuspolen -.
• Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC 3V bøsning og en
stikkontakt.
• Tag altid lysnetadapteren ud af stikkontakten, når den ikke
er i brug.
Batteri (ekstra)
• Luk batterirummets dæksel op og isæt to alkaline-batterier,
type R6, UM3 eller AA som angivet.
• Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller
hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.
– Når batterierne er ved at være opbrugte, blinker
displayet. Hvis der er tændt for radioen, vil der automatisk
blive slukket for den.
– Det kan være nødvendigt at indprogrammere
forvalgsstationerne igen.

INDSTILLING AF URET

Urdisplay
Tidspunktet vises med 24-timers ursystemet. Urdisplayet vises,
når der er slukket for radio- og kassettefunktionerne.
46
INDSTILLING AF URET
1 Tryk på TIME SET.
– Urets tal blinker i ca. 5 sekunder, når der trykkes på
TIME SET.
2 Time/minuttal indstilles ved at trykke på HOUR eller MIN,
mens displayet stadig blinker.
– Når HOUR holdes trykket ned med fingeren, øges
timetallet støt som et tal fra 0-23. Slip HOUR, når det
korrekte timetal er nået.
– Når MIN holdes trykket ned med fingeren, øges
minuttallet hurtigt og konstant. Man skal trykke kort på
knappen gentagne gange, hvis man ønsker at indstille
minuttallet langsomt.
– Når urets tal holder op med at blinke, er tiden indstillet.
RADIOMODTAGELSE
1 Tilslut hovedtelefonerne til p bøsningen.
i
2 Tryk på RADIO ON/OFF•BAND for at tænde for radioen.
3 Tryk på RADIO ON/OFF•BAND igen for at vælge AM-
eller FM-bølgeområdet.
– Displayet viser oplysningerne om radiostationen, så
længe radioen fungerer.
– FM ST vises på displayet, når der modtages et FM-
program i stereo.
4 Vælg stationen ved at trykke på et af forvalgsnumrene (1-5)
eller ved at bruge TUNING + eller – .
RADIOMODTAGELSE

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

  Related Content for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691